Túi giấy thực phẩm

Dòng túi giấy đựng thực phẩm (Food paper Bag)

Dòng túi giấy đựng thực phẩm (Food paper Bag)
Túi giấy đựng thực phẩm là loại bao bì quan trọng thay thế túi nylon - giảm thiểu rác thải