Túi giấy môi trường

Dòng túi giấy môi trường (Kraft paper bag)

Dòng túi giấy môi trường (Kraft paper bag)
Túi giấy môi trường, túi giấy tái chế được sản xuất từ giấy kraft hay còn gọi là giấy tái